Trang web cá cược uy tín có xếp hạng cao nhất

Công ty CP Đầu tư khoáng sản - Than Đông Bắc/trang cá cược uy tín : Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Thứ năm, 14/05/2015
      Công ty CP Đầu tư khoáng sản - Than Đông Bắc tiền thân là Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trực thuộc TCT Đông Bắc, được thành lập ngày 19/12/1996 theo Quyết định số 2306/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ...
Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.                     ĐT: 062-3895357 Fax: 062-3895357    Quy mô dự án: - Diện tích đất: 40 ha; - Trữ lượng...
Vị trí dự án: Địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.    ĐT: 061-2634667- Fax: 061-2634668  Quy mô dự án: - Diện tích đất: 180 ha; - Trữ lượng mỏ: 60 triệu m3 ....
Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc khu vực xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Quy mô dự án: - Diện tích đất: 35,5 ha; - Trữ lượng mỏ: 11 triệum3. Giá trị mỏ ước tính trên 1.500...
Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 052-6538986- Fax: 052-3683384- Quy mô dự án: - Diện tích đất: 36 ha; - Trữ lượng mỏ: 37.000.000 tấn ....
Chi nhánh Kho than Đồng Nai
Thứ năm, 20/09/2012
Vị trí dự án: Địa chỉ 82 khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  ĐT: 061-3835618- Fax: 0613835618 - Website:www.dongbacjsc.com Quy mô dự án: - Diện tích kho: 2 ha; - Sức...

Khách hàng đối tác