<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Lãnh đạo, chỉ huy trang cá cược uy tín kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, tỉnh Hà Tĩnh.
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Các đại biểu kiểm tra trực tiếp tại công trường thi công dự án. 

    Đợt thi đua cao điểm nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), tạo động lực mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2024.

    Đợt thi đua được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 7/1/2024 đến ngày 7/3/2024 với mục tiêu sản lượng thi công đạt 169,96 tỷ đồng; mục tiêu giá trị nghiệm thu thanh toán đạt 110,48 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ ngày 8/3/2024 đến ngày 30/4/2024 với mục tiêu sản lượng thi công đạt 203,81 tỷ đồng; mục tiêu giá trị nghiệm thu thanh toán đạt 132,48 tỷ đồng.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Các đại biểu dự lễ phát động. 

    Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc trang cá cược uy tín cho biết, năm 2024, bên cạnh những thị trường mới tiếp tục được mở ra với các dự án công trình lớn được ký kết và khởi công xây dựng, việc tổ chức triển khai thi công những công trình chuyển tiếp năm 2023 càng được coi trọng, đặc biệt là Dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi. Đây là dự án có quy mô, giá trị lớn, công trình trọng điểm của quốc gia nói chung, ngành giao thông vận tải nói riêng và đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của trang cá cược uy tín  . Chính vì vậy, cán bộ, công nhân viên, người lao động thi công xây dựng công trình Dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua với mục tiêu: “Tiến độ nhanh nhất - Chất lượng tốt nhất - Hiệu quả cao nhất - An toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc trang cá cược uy tín phát động đợt thi đua cao điểm.

     Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng chí Tổng Giám đốc trang cá cược uy tín lưu ý, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ, quyết liệt các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm, qua đó tạo động lực khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và cống hiến của cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quá trình thực hiện đợt thi đua cần đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, xử lý dứt điểm những hạn chế yếu kém nảy sinh; giải quyết triệt để các vấn đề về chậm tiến độ, chất lượng thi công công trình, đơn thư khiếu kiện của khách hàng; góp phần giữ vững uy tín, thương hiệu của đơn vị và Tổng Công ty.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Các đại biểu bấm nút phát động đợt thi đua.
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Trung tá Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng 319 phát biểu giao ước thi đua. 

     Là đơn vị trực tiếp tham gia thi công tại Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, phát biểu giao ước thi đua, Trung tá Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng 319 cam kết sẽ lĩnh hội toàn bộ các nội dung và chỉ tiêu của đợt thi đua, đồng thời, quyết tâm bước vào thi đua cao điểm với tinh thần "Đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện" theo đúng tinh thần phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khởi công dự án.

     Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN-LÊ THÀNH (báo QĐND)