<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch trang cá cược uy tín phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

     Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc tổng công ty, trang cá cược uy tín đã vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ những thời cơ, điều kiện thuận lợi, hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Nổi bật là đã ký mới được các hợp đồng có giá trị kinh tế cao, đạt mức kỷ lục (trên 10 nghìn tỷ đồng) như: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi; Cụm công trình dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị, Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải phòng...

     Trong năm vừa qua, tổng công ty đã đạt giá trị sản xuất 6.719 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch; doanh thu đạt 6.633 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 70,578 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,06 triệu đồng/người/tháng...

     Với những kết quả trên, trang cá cược uy tín đã tiếp tục khẳng định được vị thế, uy tín của mình là một trong những điểm sáng của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội trong giai đoạn hiện nay.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Quang cảnh hội nghị. 

     Đối với nhiệm vụ, phương hướng sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2024, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Tổng giám đốc tổng công ty cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của tổng công ty trong năm 2024 là phải hoàn thành các công trình trọng điểm của quốc gia, cũng như các công trình trọng điểm của Tổng công ty, đó là dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và cụm công trình Trung tâm Hành chính - Chính trị, Trung tâm Hội nghị biểu diễn của thành phố Hải Phòng...

     "Chính vì thế, chúng tôi đã tập trung hết nhân lực, vật lực, trang thiết bị, máy móc hiện đại nhất để tập trung thi công các công trình này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng để bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải và thành phố Hải Phòng", Đại tá Nguyễn Minh Khiêm chia sẻ.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc trang cá cược uy tín phát biểu kết luận hội nghị.

     Bên cạnh đó, tổng công ty cũng xác định tiến hành đồng bộ và toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đồng thời, tăng cường công tác thị trường, lựa chọn tham gia các dự án, công trình có hiệu quả, bảo đảm đủ việc làm cho người lao động. Đặc biệt, đối với chỉ huy các đơn vị cần xác định quyết tâm chính trị, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao trong điều hành sản xuất kinh doanh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thi công các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, bảo đảm an toàn về mọi mặt; kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên đối với các công trình lớn, trọng điểm; để từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Đăng Tú trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2023.
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

 

Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. 
<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="//www.qdnd.vn"><img src="//file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
 
Trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

     Tại hội nghị, trang cá cược uy tín Bộ Quốc phòng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng". 

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN - BÁO QĐND